ESF project - Digitaal Vooruit
Opleidingen in bedrijven

Met de financiële steun van ESF (Europees Sociaal Fonds)
de Europese Unie en de Vlaamse Overheid

Dit project is opgebouwd op het kruispunt van de opleidingsbehoeften van onze medewerkers, en de opleidingsnoodzaak voor onze medewerkers, tegen de achtergrond van de huidige economische en commerciële realiteit. Binnen die realiteit stijgen de verwachtingen van de klant met betrekking tot digitale dienstverlening en communicatie. We willen onze medewerkers dan ook relevante en passende opleidingen geven om hun dagelijkse job beter en met een hoger gevoel van bekwaamheid, uit te voeren. Daarmee zal ook de werkbaarheid toenemen alsook hun gevoel van tevredenheid en eigenwaarde, aangezien ze beter zullen slagen in het beatwoorden op de steeds veeleisend wordende 'digitale' klant.